Penganggaran nilai nyawa statistik pengguna jalan raya di Malaysia

Penganggaran parameter-parameter kekasaran dalam aliran turbulen

Penganggaran hari kilat untuk ketumpatan kilat bumi dan pembinaan sistem maklumat hari kilat

Pengorganisasian perempuan dan warga miskin dalam perencanaan dan penganggaran pro poor serta responsif gender

buku pedoman

Penganggaran sektor publik

Penganggaran Perusahaan (ed. 3)

Sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran [SP4], karakteristik, prosedur, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia

Pengenalpastian Sistem Menggunakan Algoritma Penganggaran Ortogonal

Satu Kajian Kawalan Optimum Sistem Tak Linear Masa Diskret Dengan Penganggaran Parameter Dan Pengoptimuman Sistem Bersepadu Dinamik

Penganggaran Penukar Haba Model State Space Menggunakan Perisian Matlab

Penganggaran Masa Pemprosesan Sport Rim Menggunakan Kaedah Logik Kabur

Film Scheduling, Film Budgeting

Workbook

Professional forms, call sheets, production reports, deal memos, budget form. Perforated.