Penganggaran populasi anai-anai Coptotermes kalshoveni (Isoptera

Rhinotermitidae) melalui program tangkap-tanda-lepas tiga pe

Pemilihan kaedah penganggaran parameter yang terbaik bagi taburan

taburan khusus

Penganggaran isipadu batuan untuk tujuan kebolehlaksanaan kuari

suatu kajian kes

Penganggaran kadar hakisan tanah menggunakan sistem maklumat geografi (GIS)

Penilaian model empirikal Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) dan sistem maklumat geografi (GIS) di dalam penganggaran kadar kehilangan tanih

Kajian penggunaan kaedah Savitsky dan Golay di dalam penganggaran parameter bagi kawalan suai

Sistem penganggaran jubin bagi lantai dan dinding

Penganggaran sifat-sifat fizikal dan termodinamik bagi minyak kelapa sawit mentah (CPO)

Penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan sifat-sifat fizikal dan termodinamik bagi minyak kelapa sawit mentah (CPO). Penentuan sifat-sifat ini dianggap penting kerana ia merupakan faktor yang akan
Selengkapnya...

Penganggaran lokasi menggunakan pengesanan "Preamble" WiMAX pada model saluran ITU-R

Penganggaran kebisingan di tapak bina

Penganggaran nilai nyawa statistik pengguna jalan raya di Malaysia

Penganggaran parameter-parameter kekasaran dalam aliran turbulen