Satu Kajian Kawalan Optimum Sistem Tak Linear Masa Diskret Dengan Penganggaran Parameter Dan Pengoptimuman Sistem Bersepadu Dinamik