Penganggaran secara separa empirikal ke atas pengiraan ciri-ciri aerodinamik sayap berbantukan komputer