Penganggaran kadaralir puncak kawasan tadahan kecil tanpa cerap

kaedah UH sintetik dan rational (MASMA)